Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat ambulatòria   

Consultes externes
 

2016

2017

Primeres visites                                                   31.681            32.389
Visites successives              93.462 93.443
Total 125.143 125.832
Hospital de Dia
 

  2016 

 2017  

Sessions                                              5.019       5.566
Rehabilitació
 

2016

    2017

  Sessions Sessions
Hospitalització                                     1.168 1.707
Ambulatòria 33.531 32.824
Total 34.699 34.531
Consultes Externes per especialitat
 

2016

2017
Traumatologia                                                      19.196 19.094
Oftalmologia 13.267 12.854
Otorinolaringologia 8.400 8.996
Rehabilitació 8.510 8.417
Dermatologia 7.146 6.675
Ginecologia i obstetrícia 6.498 6.589
Reumatologia 7.793 6.577
Cirurgia general 5.808 5.988
Urologia 6.054 5.984
Endocrinologia 5.707 5.857
Pneumologia 4.971 5.281
Gastroenterologia 4.355 4.616
Neurologia 4.408 4.327
Cardiologia 3.465 3.941
Anestèsia 3.173 3.210
Medicina Interna 2.808 2.666
Oncologia 2.405 2.567
Hematologia 1.979 2.040
Unitat Medicina Esportiva (UME) 1.620 1.595
Unitat Patologia Mamària (UPM) 774 924
Dietètica i Nutrició 863 855
Cirurgia maxil·lofacial 365 844
Clínica del Dolor 817 823
Nefrologia - 167
Altres  4.770 4.945

Total

125.143 125.832

El programa de voluntariat ''Acompanya'm'' ha representat una millora important durant la vista a l'especialista pels usuaris que ho han demanat.

La cartera de serveis ha incorporat la interconsulta d'un servei de Nefrologia, el test d'intoleràncies i la consulta d'infermeria de cribratge colorectal.

La coordinació dels serveis d'ORL i de Maxil·lofacial ha donat pas al nou servei integral de Cap i coll.