Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat de suport i de diagnòstic  

Farmàcia
 

2016

2017

Preparacions cistostàtics                       1.656   2.223
Pacients amb dispensacions ambulatòries     554      632
Medicaments reenvasats                                39.077 37.468
Preparacions de nutricions parenterals     127      150
Diagnòstic per la imatge
 

2016

2017

Exploracions amb  radiocontrast                                               340 348
Radiografies convencionals (pacients) 46.038 46.433
Mamografies   8.227 8.521
Ecografies   6.100 5.929
TAC   8.574 9.711
Rx intervencionista      298 356
Exploracions complementàries
 

2016

2017

Cardiologia    4.455 4.790
Gastroenterologia 3.668 3.280
Ginecologia / Obstetrícia 5.526 5.199
Neurologia   407 360
Oftalmologia 4.169 4.548
Otorinolaringologia 5.369 5.330
 Pneumologia 2.559 2.960
 Urologia (sense cistoscòpies)   506 722
 Dermatologia   220 230
 Reumatologia    84 62

La XXVIII Jornada de Serveis de Farmàcia dels Hospitals Comarcals de Catalunya, celebrada a Vilafranca el mes d'octubre, ha estat organitzada pel serveis del CSAP i el CSG    

El nou circuit de funcionament de les analítiques ha representat una millora significativa pels usuaris.

S'han possat en marxa els recordatoris als pacients de les seves proves diagnòstiques  programades, mitjançant missatges SMS al mòbil, amb l'objectiu de  dismunuir les incompareixences.