Professionals

Comissions

L'organització fomenta la participació de tots els treballadors en la dinàmica de l'hospital, per això molt sovint es creen grups de treball amb objectius específics, per divisions, multidisciplinars, específics d'un servei... Tots amb l'objectiu de facilitar una millor comunicació i coordinació entre els diferents àmbits de l'Hospital i d'analitzar i trobar la manera de treballar millor.

De manera estable i formal estan constituïdes una sèrie de comissions amb objectius i funcionaments diversos.

Les comissions hospitalàries, com a òrgans tècnics multidisciplinars, amb una funció assessora, coordinadora, fomentadora de la participació, tenen un paper bàsic dins del funcionament de l'hospital i el desplegament del model de qualitat.