Professionals

Coneixement

<< tornar al llistat de notícies

Març de 2012

Participació al IV Congrés Nacional del Pacient Crònic

Els companys de Medicina Interna (Dr Molina i Dra Mireia Roca) juntament amb l'Atenció Primària presenten un póster amb defensa oral sobre el Pacient Crònic Complex amb Insuficiència Cardíaca. El congrés es va celebrar a Alacant els dies 8, 9, 10 de març de 2012.
 

Dins del Pla de Coordinació pel maneig del Pacient Crònic Complex en desenvolupament a la comarca des de 2010, aquesta comunicació fa referència als primers resultats en salut, després de a implementació dels circuits redissenyats per a una atenció compartida entre els 3 nivells assistencials de la comarca: Especialitzada-Hospital, Atenció primària, Centre Sociosanitari.