Professionals

Coneixement

<< tornar al llistat de notícies

maig 2013

La Unitat de Patologia Mamària Garraf - Alt Penedès reconeguda com a experiència innovadora per l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS).

El projecte es va iniciar a partir de la necessitat de creació de les unitats de patologia mamària seguint els criteris de l’associació europea per al tractament del càncer de mama (EUSOMA). Per garantir la qualitat en el tractament del càncer de mama es necessitava de tots els recursos tècnics i humans disponibles. Atès que els pacients realitzaven proves complementàries a altres centres o en els nostres mateixos centres es va demanar compartir aquest recursos i alhora augmentava la casuística i en definitiva augmentava l’experiència i la qualitat.

El 2003 es va plantejar col•laboracions amb altres centres que no van arribar a materialitzar-se. El 2010 es reprèn el projecte des de l’HCAP amb UPM del Consorci Sanitari del Garraf (HSC) i es valoren els recursos i els objectius de les dues UPM.

A partir d’aquí, el 2011, es va crear una UPM entre els dos consorcis hospitalaris de Garraf i Alt Penedès (UPM-GAP) per optimitzar el procés terapèutic compartint recursos tècnics i humans entre els dos hospitals, amb la conseqüent millora de la qualitat en el tractament del càncer de mama i amb un evident estalvi econòmic.

Aquest projecte és una experiència innovadora pel fet que augmentant el nombre de casos /any millora la qualitat de l’assistència clínica amb protocols comuns, com també el millor aprofitament de les tècniques de diagnòstic i tractament amb l’evident estalvi econòmic i de recursos.

Aquesta UPM ha portat a realitzar altres projectes dins del mateix, com la que ja s’està portant a terme de la cirurgia reconstructiva i de la braquiteràpia, també projectes de col•laboracions per a portar a terme un banc de teixits, tractaments personalitzats amb la introducció de test oncogenètics...