Professionals

Coneixement

<< tornar al llistat de notícies

14 d'abril de 2011

Sessió formativa per a l'alumnat de Institut Milà i Fontanals

El dia 14 d'abril es va fer una sessió formativa per als nois i noies de l'Institut Milà i Fontanals que estan cursant el mòdul de grau mitjà de cures auxiliars d'infermeria.

La sessió va anar a càrrec d'Helena Mestre, responsable de la unitat d'atenció al ciutadà. A la primera part es va fer una introducció a l'ètica i la bioètica amb els seus quatre principis i els valors que pretenen impulsar. També va parlar sobre el deure que tots tenim de confidencialitat i dels drets i deures,  tant pel que fa referència als usuaris com als professionals, amb exemples com ara les voluntats anticipades, el dret a una segona opinió i al rebuig del tractament, així com els deures que tenen els usuaris, especialment el de respectar els i les professionals i els recursos sanitaris.

A la segona part es va fer una exposició del que representa ser professional de la salut, el fet de ser auxiliar d'infermeria, formar part d'un equip de treball, estar en contacte directe i continuat amb el malalt i els familiars. Al final de la sessió es va obrir un diàleg dinàmic on els assistents van poder exposar dubtes i donar la seva visió de la professió que han escollit.  

A la sessió van assistir una cinquantena d'alumnes i quatre professores. La sessió es va fer a les 15.30 hores a la Sala Assumpta Centellas.