Professionals

Coneixement

<< tornar al llistat de notícies

Novembre de 2015

L'Hospital va ser present a la V Jornada de Salut amb un pòster sobre la implicació del ciutadà en la prevenció d'esdeveniments adversos

Aquest és el contingut del Poster

Dins el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, un dels tres eixos vertebradors és la modernització del model organitzatiu per un sistema sanitari més sòlid i sostenible, dins el qual, la línia d'actuació 5 fa referencia al major enfocament cap als pacients i les famílies. Dins aquesta línia d'actuació 5, el Projecte 5.2 és el que fa referència a gestionar el risc dels assegurats per aconseguir un major coneixement de la població i les seves necessitats, instaurar una estratègia d'educació per al 100% dels ciutadans sobre la seva salut i l'ús dels sistema sanitari, i una estratègia Inter departamental que asseguri una visió global de la prevenció i promoció de la salut dels assegurats. Pel seu desplegament, els eixos de la línia 5 tenen el suport d'un eix que es desenvolupa en la línia d'actuació 9 d'aquest Pla de Salut: el sistema de comunicació integral amb els assegurats, el qual fa referència a la Informació compartida, transparència i avaluació.

L'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès (HCAP) es defineix com una organització preocupada per la recurrència d'incidents relacionats amb la seguretat dels pacients (SP). Per aquest motiu es posen en marxa diferents línies d'actuació que han de construir defenses per tal d'evitar errors o disminuir els seus efectes.

La Unitat Funcional de Seguretat del Pacient (UFSP) i la Unitat d'Atenció al Client (UAC) de l'Hospital Comarcal Alt Penedès s'alineen per fer d'aquest projecte una realitat a la comarca incident en la gestió de riscos evitables associats a l'atenció sanitària de forma proactiva.

OBJECTIUS

Generals: Empoderar als ciutadans per tal de fer de la prevenció d'esdeveniments adversos relacionats amb la seguretat clínica un objectiu de totes i tots.

Específics:

  • Minimitzar el risc d'esdeveniments adversos.

  • Fer extensiva la cultura de seguretat clínica dins i fora de l'àmbit hospitalari

  • Potenciar la formació, informació i educació a pacients.

  • Recaptar, ordenar i fer accessible el coneixement generat.

Enllaços relacionats