Professionals

Docència

L'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès està acreditat per la Comissió Nacional de Medicina Familiar i Comunitària des de l'any 1997 participant activament en les activitats d'investigació i docència previstes dintre del programa de formació corresponent a l'especialitat.
 
Aquesta tasca es realitza de manera tutoritzada supervisant l'aplicació pràctica i controlant el compliment dels objectius que s'especifiquen al programa.